ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Greek Evangelical Church

     Ελευθερίας 4                                                                                      4 Eleftherias Str. 
     Τ.Κ. 59100 - Τ.Θ. 78                                                                         Postal Code 59100 - P.O. Box 78
     Βέροια                                                                                                Veroia - Greece
 
    Τηλ./ Φαξ 23310 - 24948                                                                     Tel./ Fax (30) 23310 - 24948
    E-mail: stavrosdel@gec.gr /                                                                    stavrosdel@gmail.com            
 
 Ποιμένας: Αιδ. Σταύρος Α. Δεληγιάννης                                                 Pastor: Rev. Stavros A. Deligiannis      

 

Ώρες συνάξεων / Service
 
Κυριακή 10.30-11.30 π.μ. & Τετάρτη 7-8 μ.μ. (χειμερινή ώρα)
Sunday 10.30-11.30 a.m. & Wed. 7-8 μ.μ. (winter time)
Κυριακό Σχολείο/ Sunday School
 
Κυριακή 11.00-11.40 π.μ.
Sunday 11.00-11.40 a.m.

Όμιλος Εφήβων-Νεολαίας/ Teenage-Youth Group
 
Σάββατο: 7-8 μ.μ.
Saturday: 7-8 p.m.